Tietosuojaseloste

1.   Yleistä

Sport Troops Oy arvostaa asiakkaidensa yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan sitä EU:n tietosuoja-asetusta noudattaen.
Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttääkseen Sport Troops Oy:n palveluita, asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot. 

2.   Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Sport Troops Oy (jäljempänä “Sport Troops” tai ”me”)
Y-tunnus: 2336233-8
Vilhonvuorenkatu 11 D 5
00500 HELSINKI
Halutessasi lisätietoa tietosuojakäytännöistämme tai henkilötietojen käsittelystä, vastaamme mielellämme kysymyksiinne. Yhteystietomme löydät osoitteesta www.nousuwellness.fi/yhteys. 

3.   Mitä tietoja kerätään

Asiakkaamme itsensä, tai tämän valtuuttaman osapuolen antamat tiedot:

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi ja syntymäaika
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, mukaan lukien laskutustiedot
 • Tiedot lähiomaisesta hätätilanteita varten
 • Terveystiedot, kuten fyysiset vammat jotka vaikuttavat toimitettavaan palveluun

 

Eri palveluiden käytöstä ja käyttöä varten kerätyt tiedot
 • Ostoshistoria, mm. osallistumiset kursseille, ilmoittautumisajankohta, varaushistoria
 • Tunnistautumistiedot, kuten RFID-tunniste ja siihen liittyvä henkilökohtainen tunniste
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Palautteet ja arviot käytetyistä palveluista

 

Lisäksi pyydämme asiakkaalta erikseen luvan suoramarkkinointiin. 
Yllä mainittujen tietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Sport Troops Oy:n kanssa ja käyttääksesi tarjoamiamme palveluita. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme.

4.   Mihin tietojani käytetään

 Henkilötietoja käytetään:
 • Laadukkaiden liikuntapalveluiden tuottamiseen asiakkaillemme
 • Mahdollistamaan sekä yksityis- että yritysasiakkaille toimiva henkilökohtainen asiakaspalvelu
 • Turvallisten hyvinvointipalveluiden toteuttamiseen asiakkaillemme
 • Yksityis- sekä yritysasiakkaiden asiakkuuksien ylläpitämiseen
 • Sport Troops Oy:n palveluiden markkinointiin ja myyntiin
 • Sport Troops Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Laskutukseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Sport Troops Oy:n väliseen asiakassuhteeseen ja palveluiden tuottamiseen asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 

5.   Miten tietoja suojataan ja säilytetään

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Sport Troops Oy säilyttää asiakastietoja EU:n alueella. Järjestelmien sekä palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6.   Kuka tietoja käsittelee

Asiakastietoihin on pääsy vain Sport Troops Oy:n omilla, palveluiden tuottamiseen osallistuvilla, työntekijöillä. Henkilökunta on ohjeistettu ja koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti.

Tarpeen mukaan käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, kuten liikuntatilojen varauksessa sekä osallistumistietojen keräämisessä, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

7.   Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Sport Troops Oy:n järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

8.   Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:

 • Saada jäljennös henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. 

9.Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa

Voit pyytää Sport Troops Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.nousuwellness.fi/yhteys.

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Laskutustiedot taloushallintoa varten
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa (esimerkiksi Smartum, Visa, Mastercard)
 • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Palvelun tuottajalle sen ollessa joku muu, kuten joku yhteistyökumppaneistamme
 • Liikuntapalvelun tai tapahtuman sijainnista riippuen liikuntatiloja tai tapahtumaa hallinnoivalle taholle pääsynhallintaa ja tilastointia varten

Sport Troops Oy huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

11.  Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.